SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM için Temiz Çevre Projesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM için Temiz Çevre Projesi

  • Proje Tarihi : 19/04/2019
Projenin amacı; üretim için gereken ham madde miktarının azaltılması hedefiyle kaynakların (malzeme, enerji, su ve atık) verimli bir şekilde yönetimine dikkat çekilmesi, kaynak tüketim maliyetlerinin ve çevresel kirliliğin azaltılması için toplumsal bilincin yaratılmasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM için Temiz Çevre Projesi
Projenin amacı; üretim için gereken ham madde miktarının azaltılması hedefiyle kaynakların (malzeme, enerji, su ve atık) verimli bir şekilde yönetimine dikkat çekilmesi, kaynak tüketim maliyetlerinin ve çevresel kirliliğin azaltılması için toplumsal bilincin yaratılmasıdır.
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, toplumdaki bireylerde çevre bilinci, atık yönetimi, geri dönüşüm, hayvanseverlik ve yardımlaşma konularında farkındalık yaratılarak uzun vadede çevre bilinci yüksek bir toplum haline gelinmesi için katkı sağlamak amacıyla; JCI İstanbul Şubesi olarak gönüllülerin de katılımlarıyla çevre temizliğine ihtiyaç duyulan bölgelere yönelik çevre temizliği yapılması planlanmaktadır.
Paydaşların ve gönüllülerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek çevre temizliğinde toplanan atıklar; plastik, cam, metal, kağıt ve diğer atıklar olmak üzere yerinde ayrıştırılacaktır. Çevre temizliği sırasında toplanan plastik atıkların, paydaş belediyeler aracılığı ile, PAGDER-Plastik Sanayicileri Derneği’nin Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi kapsamında kedi/köpek evlerine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. “SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM için Temiz Çevre” Projesi kapsamında elde edilen kedi/köpek evleri ilgili belediyelere ait hayvan bağışlanacaktır.
Atıkların geri kazanımı konusunda toplumun bilgilenmesi ve bilinçlenmesini ana hedef alan bu proje, sosyal medya aracılığı ile ilgili mecralarda paylaşılacak olup, bu paylaşımlar toplumdaki tüm fertlerin bireysel olarak uygulayabileceği atık yönetimi ipuçları ile topluma katkı sağlayacaktır. Benzer şekilde, 2017 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan, atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan “Sıfır Atık” Projesine de yapılan sosyal medya paylaşımlarında atıfta bulunulacaktır.
Projenin hizmet ettiği Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri aşağıda sıralanmaktadır.
Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kapsayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak
- Hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine önem vererek olumsuz çevresel etkilerin azalmasını sağlamak
Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak
- Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının 2030’a kadar sağlanması
- 2020’ye kadar uluslararası çerçevelere uygun olarak kimyasalların ve tüm atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için hava, su ve toprağa karışmalarının büyük ölçüde azaltılması
- Katı atık üretiminin geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla önemli ölçüde azaltılmasının sağlanması
- Herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına alınması
Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak
- 2020’ye kadar orman, sulak alan, dağ ve kurak alanlardaki karasal ve iç tatlı su ekosistemlerinin korunması, eski haline getirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması
Projeye Destek Vermesi Beklenen Gönüllü Kitle: Başta JCI İstanbul Şube üyeleri olmak üzere tüm JCI Türkiye üyeleri ve ilgili proje paydaşları olmak üzere; çevre bilinci olan ve toplumda çevre bilincinin kazandırılması konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sağlamak isteyen herkes
Proje Sahibi ve Uygulayıcısı: JCI İstanbul Şubesi
JCI (Junior Chamber International) - Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, dünya çapında 114 ülkeden 18 - 40 yaşları arasında 200.000’ü aşkın üyesiyle faaliyet gösteren dünyanın en büyük ve en eski sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler bünyesinde, özel danışman statüsünde yer alan ilk sivil toplum kuruluşudur.
Logosunda yer alan kalkan sembolü “koruyan ve savunan kişi” yi temsil etmekle birlikte Birleşmiş Milletlerin logosunda kullanılan sembolün aynısıdır. JCI, Birleşmiş Milletler’in bu logonun kullanımı için izin verdiği tek sivil toplum örgütüdür.
1987 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği, günümüzde 26 Şube, 2 Temsilcilik ve 700 aktif üyesi ile topluma fayda sağlamak üzere çalışmaktadır.
“Aktif gençler için önde gelen küresel network olmak” vizyonuna odaklanan JCI üyeleri, “Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak” misyonunu gerçekleştirmek için çalışmaktadırlar.
JCI İstanbul Şubesi; 1992 yılında kurulan JCI İstanbul Şubesi, JCI Türkiye Derneği’nin en büyük ve en köklü şubelerinden birisidir.
Projenin Paydaşları:
 PAGDER – Plastik Sanayicileri Derneği, Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi
 Belediyeler
 Belediyelerin Hayvan Barınakları
Projenin Potansiyel Paydaşları:
 Sürdürülebilir Yaşam, Sıfır atık, Geri dönüşüm, Çevre temizliği vb. ilgili konularda faaliyet gösteren dernek, vakıf, federasyonlar
 Eğitim - öğretim kurumları
 Projeye destek olmak isteyen Kurum ve/veya Kuruluşlar
Bu proje, Dünyada farkındalık yaratan “Let’s Do It!” uluslararası projesinden ilham alınarak geliştirilmiştir.
“Let’s Do It!” projesi, 3 Mayıs 2008 tarihinde 50.000 Estonyalının bir araya gelerek, 5 saatte 10.000 ton atık toplayarak ve ülkenin tamamını temizlemeyi başarmalarının dünya üzerindeki yansımaları ile ortaya çıkmıştır. Estonya’daki bu halk hareketinin görüntüleri bir anda her yere yayılmış ve günümüz itibariyle yaklaşık 110 ülkede, milyonlarca gönüllü, dünyanın dört bir yanında “Let’s do it!” adı altında düzenlenen temizlik etkinliklerine katılmıştır. Etkinlikler artarak devam etmektedir.
http://www.letsdoitworld.org/ Let’s Do It! Türkiye (Haydi Yapalım! Türkiye): 12 Mayıs 2012 tarihi itibariyle, Türkiye de temizlik günleri düzenleyen ülkelerden biri olmuştur. 5 bölgede,1.300 gönüllünün 13 ton atık toplamasıyla, ilk temizlik hareketi ülkemizde başlatılmış oldu. Ülkemizde her geçen yıl gönüllü sayısı artmakta ve projeye katkı sağlanmaya devam edilmektedir.
Saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz,
JCI İstanbul Şubesi
Sosyal Sorumluluk Ekibi

2019 JCI ISTANBUL

Ek1. Proje Etkinlik Dosyası

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM için Temiz Çevre Projesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

Sürdürülebilir yaşam, bireyin ya da toplumun, Dünya'nın doğal kaynaklarını ve bireylerin kişisel kaynaklarını, etkin, özenli, sorumlu şekilde kullanımını içeren bir yaşam tarzını tanımlar.

widget