Kurucu Üyeler

Dernek Başkanı : Emine AKSOYDAN
Dernek Genel Sekreteri : Ahmet Tayfun OKŞİN
Dernek Saymanı : Kenan TÜRKMENOĞLU
Üye : Bengisu Çetiner OKŞİN
Üye : S.Levent AKSOYDAN
Üye : Esen Sezer YEŞİL
Üye : Müberra MIZIKACI