Sözlük

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Karbon ayak izini azaltmak için; 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması,

Güneş enerjisi projelerinin desteklenmesi,

Toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılması,

Plastik yerine cam kullanılmasının özendirilmesi,

Yerel ve yakın çevreden gelen gıdaların tüketilmesi,

Kırmızı et tüketiminin azaltılması,

Uzak ülkelerde üretilmiş giysi ve eşyaların kullanılmaması,

Fazla ambalajlanmış ürünlerin satın alınmaması gibi önlemler sıralanabilir.

(www.karbonayakizi.com/whatiscarboonfootprint.html)

 

Sera Gazı Nedir?

Atmosferdeki kızıl ötesi ışınları absorbe edebilen gaz bileşenleridir.Bu, sera gazının atmosferdeki ısıyı tutması ve hapsetmesi demektir. Bu şekilde ısı artar ve küresel ısınmayla birlikte iklim değişikliğine neden olur.

Sera gazları; fosil yakıt kullanımı, ormanların azalması, sentetik gübre kullanımı, endüstriyel faaliyetler ve hayvancılık ile artar.

Başlıca sera gazları: Karbondioksit, metan, azot oksit ve florlu gazlardır.

(www.yesilist.com)

 

Ekoloji Nedir?

Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Biyosfer Nedir? Yerden 10 km yüksekte bulunan atmosfer tabanı ile yerden 10 km derinde bulunan okyanus tabanı arasında kalan, canlılar için barınma alanına verilen isimdir. İşte bu 20 km lik dikey alan içinde bulunan canlıların birbirleri ile olan ilişkileri ve yaşama şekillerini ekoloji inceler. 

(www.ecomark.com.tr)

 

 

Ekolojik Ayak İzi Nedir?

Dünya nüfusunun ekosistemden ne kadar kaynak talep ettiğini ve ne kadar geri kazandırması gerektiğini ölçmek için kullanılan bir terimdir. 

Bitki tabanlı besinler, lifli gıdalar, büyük ve küçükbaş hayvanlar, deniz ürünleri, yapılaşma, fosil yakıtların karbon salınımı insanların dünyadan talep ettiği kaynaklardır. Yaşam döngüsünün devamı için tüketilen bu kaynakların yerine dünyaya katkı sağlamamız gerekiyor. Bu döngünün tümü ekolojik ayak izine dahil ediliyor.

(ekolojist.net)

WWW- Türkiye'nin Ekolojik Ayak İzi Raporu: %46 Karbon, % 35 Tarım Arazisi, %11 Orman, %3 Otlak, %3 Yapılaşmış Alan, %2 Balıkçılık Sahası ( ekolojist.net)

 

Ekosistem Nedir?

Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistemlere ekosistem denir. Doğal çevre bir ekosistemdir.

Ekosistemin 4 temel bileşeni:

  1. Cansız varlıklar ( inorganik ve organik maddeler)
  2. Primer üreticiler ( yeşil bitkiler)
  3. Tüketiciler ( bitkisel ve hayvansal maddeleri yiyenler)
  4. Ayrıştırıcılar    (Cevreonline.com)

 

Ekolojik Tarım Nedir?

Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Amacı: Toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Kimyasal tarım ilacı ve gübre yerine organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerini kulllanmayı içerir. Organik Tarım ile eş anlamlıdır.

(www.ziraatciyiz.biz)

 

Permakültür Nedir?

Permakültür, doğal sistemleri örnek alan bir tasarım bilimidir. Bill Molllison, David Holmgren ve çalışma arkadaşları tarafından 1970'li yıllarda geliştirilmiştir.

Temelleri doğayı gözleme dayanır ve yaşam alanlarının doğal ekosistemler gibi tutarlı, dengeli ve dirençli olacak şekilde tasarlamasını içerir.Permakültür, doğaya aykırı olmak yerine onunla birlikte çalışma, özenli gözlem yapma, tek bir ürünün peşinde koşmaktansa sistemlerin tüm işlevlerini görme ve kendi evrimine izin verme felsefesidir.

(www.bugday.org)

 

Organik Ürün Nedir?

Tohumdan hasada, hasattan son kullanıcıya kadar olan bütün aşamalarında, insana ve ekosisteme zararlı kimyasal girdi, katkı maddesi ve işlem/yöntem kullanılmadan üretilen, kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir.