SUYADER CARTOON

 

11

ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN DAYANIŞMA KARİKATÜR SERGİSİ

KONU: Sürdürülebilir yaşam

Sürdürülebilir yaşam, bireylerin ve toplumların, yaşamsal, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini karşılarken gezegenin doğal kaynaklarını etkin, özenli, adil, sorumlu bir şekilde kullanımını içeren bir yaşam tarzını tanımlar. Doğal kaynakların doğru kullanımı, doğa dostu beslenme ve gıda sistemleri, çevreye duyarlı teknoloji kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı, sağlıklı bir çevre, kaynakların eşit dağıtımı, ekonomik refahın ve sosyal adaletin eş zamanlı olarak sağlanması demektir.  Sürdürülebilirliğin yaşam biçimine dahil edilmesi, bireylerin gıda, ürün ve enerji kullanımına ilişkin seçimlerinin hem bugüne hem de yarına, gelecek nesillerin yaşamına olan etkisinin farkında olmaları anlamına gelir.

Karbon ayak izini azaltarak küresel ısınmayı yavaşlatmak için  “Sürdürülebilir yaşam biçimleri kapsamında”: sağlıklı gıdaya erişim, gıda atıklarını azaltma, yerel üreticileri destekleme, açlık-obezite paradoksu, doğa dostu ulaşım, geri dönüşüm, tüketici değil türetici olma, ikinci el eşyaların kullanımı, plastik atıkları azaltma, doğa dostu ürünlerin kullanımı, biyoçeşitliliği koruma, okyanus/deniz kirliliğini azaltma ve deniz canlılarını koruma, ağaç dikme, doğadaki tüm canlılara saygı, dezavantajlı grupların hak savunuculuğu,  gelir dağılımında eşitlik, sanata ve sanatçıya destek başlıklarında/içeriğindeki  eserler başvurabilir.

NEDEN YARIŞMA DEĞİL SERGİ?

Sürdürülebilirlik,  rekabeti değil dayanışmayı içeren bir kavram. Yarışmaların, bilinçsiz tüketimlerin sonucu tükenmeye yüz tutan gezegenimizi bu kez dayanışma ile, çizimlerimizle sürdürecek, çizgilerimizle farkındalık yaratacağız.

Eserlerde, küresel iklim krizinin nedenleri ve sonuçlarını vurgulayan, doğadaki diğer canlıların yaşam haklarına saygıyı vurgulayan, eleştirel, farkındalık yaratan anlatımlar dikkate alınmalıdır.

COVID-19 ve PANDEMİ

Karikatür sergisi için duyuruları hazırladığımız sırada gündeme oturan Covid-19 pandemisinin  sürdürülebilirlikle ilişkisi ve dayanışmaya ilişkin çizimler  karikatür sergisini daha da anlamlı hale getirecektir.

KOŞULLAR:

1- Başvuru, 18 yaş üzeri  amatör ve profesyonel bütün dünya sanatçılarına açıktır.

2- Sergilenmek üzere  gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir.

3- Teknik serbesttir. Çizer  en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler, orijinal ya da baskıya uygun, A4 boyutunda,  300 dpi, jpg formatında olmak üzere e-mail ile gönderilmelidir. Farklı formatlarda gönderilen; açılmayan ve açılamayan dosyalardan kurumumuz sorumlu değildir.

4- Katılımcılar eserleri ile birlikte ad, soyad, açık posta adresi, kısa özgeçmiş, ve telefon numaralarını içeren bilgileri de göndermelidir.

5- Karikatürler, 20 Temmuz 2020 tarihine kadar dijital olarak aşağıdaki web adresine gönderilmiş olmalıdır.

suyadercartoon@gmail.com

  1. Sergilenmeye değer görülecek eserler SUYADER (Sürdürülebilir Yaşam Derneği) ve Karikatür Atölyesi tarafından oluşturulacak seçici kurulca belirlenecektir.

7- Değerlendirme sonuçları/Sergilenmeye değer bulunan eserlerin sahipleri   20 Ağustos 2020 tarihinde e-mail yoluyla bilgilendirilecektir.

8- Sergilenmeye değer görülen karikatürler bir albümde yayımlanacak ve bu albüm eser sahiplerine gönderilecektir.

9- Sergilenmeye değer görülen ve görülmeyen tüm karikatürler düzenleyen kurumun arşivinde kalacak, afiş, takvim, broşür, dergi, gazete vb. organlarda eser sahibine referans  verilerek yayımlanabilecektir. Bunun karşılığında eseri yayımlanan sanatçıya o yayından gönderilecektir. Sergiye eser gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

10- Albüm basımında geri dönüştürülmüş ekolojik kağıtlar kullanılacaktır.

11- Sergilenmek üzere seçilen karikatürler 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında  Ankara’da  sergilenecektir.

Covid-19 pandemisi kısıtlamaları nedeni ile sergi salonlarının kapalı olması durumunda online sergi yapılacaktır.

 

SEÇİCİ KURUL

Emre Yılmaz – BAŞKAN

Emine Aksoydan

Deniz Oslu

Çiğdem Demir