Yönetim Kurulu

Asil Üyeler

1.Emine AKSOYDAN (Başkan)

2.Kenan TÜRKMENOĞLU

3.Kıyasi AYBAK

4.Seda Bengisu Çetiner OKŞİN

5.Aylin AYDIN

Yedek Üyeler

1.Sonuç ÇELEN

2.Zeynep Budakoğlu SUBAŞI

3.Muzaffer ORHAN

4.Sebahattin ÇİFTÇİ

5.Müberra MIZIKACI

 

Denetim Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler

1.Ersin YAMAN
2.Şenol ALPASLAN
3.Ahmet YAHYALI
4.Levent SOYLU
5.Selma ÖZTÜRK

Yedek Üyeler

1.Meryem ALPASLAN
2.Nevin ORHAN
3.Fatma MIZIKACI
4.Süreyya İBİŞ
5.S. Levent AKSOYDAN