Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Emine Aksoydan
Prof. Dr. Efsun Karabudak
Doç. Dr. Fatma Mızıkacı
Ahmet Tayfun OKŞİN
Kenan Türkmenoğlu